Zaproszenie na Konwent

         Organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP z terenu województwa lubelskiego mogą wziąć udział w Konwencie – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020, które odbędą się w dniach: 22-23.09 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2.      22.09 w konferencji i uroczystej gali będzie mogło wziąć udział w formie stacjonarnej max. 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej, zaś w 23 września w formie stacjonarnej w jednym warsztacie weźmie udział max. 15 osób. O zakwalifikowaniu do tej formy uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń.

         Regulamin rekrutacji:

http://rops.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-uczestnictwa-Konwent-2020.pdf

         Organizatorami wydarzenia są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Joanna Szubstarska

Dodaj komentarz