I Forum Kół Gospodyń Miejskich

         18 września we Włodawskim Domu Kultury, z udziałem pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy, odbyło się spotkanie kobiet z Lubelszczyzny. Wydarzenie, pod nazwą I Forum Kół Gospodyń Miejskich, było podsumowaniem projektu „Piękna Lubelska”, realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez KGM „Zosie Samosie”. Na to spotkanie do Włodawy przyjechali m.in.: poseł Teresa Hałas, wicepremier Jacek Sasin, marszałkowie województwa: Dariusz Stefaniuk i Zbigniew Wojciechowski. Obecne były miejskie gospodynie z Parczewa, Chełma, Lubartowa, Krasnegostawu, Terespola, Kraśnika oraz KGM z: Kędzierzyna-Koźle, Zgierza, Tomaszowa Lubelskiego, Tarnogrodu, Lubyczy Królewskiej i Włodawy.

         Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła małżonka prezydenta. – Aktywność wszystkich pań dobitnie pokazuje, że my, kobiety, nie lubimy być bierne – mówiła A. Kornhauser-Duda. – My, kobiety, angażujemy się w różnego rodzaju inicjatywy z trzech podstawowych powodów. Po pierwsze: lubimy ze sobą przebywać i wiemy, że możemy na siebie liczyć. Po drugie: chcemy poszerzać swoje horyzonty i jesteśmy otwarte na nowości. Wreszcie po trzecie, co uważam za ogromnie ważne: mamy w sobie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego.

  1. Kornhauser-Duda zaznaczyła, że działalność kół gospodyń ma wpływ na tworzenie więzi międzypokoleniowych, dzięki wzajemnemu czerpaniu z wiedzy i doświadczenia. – Dobrze, że dla wielu kobiet koła gospodyń miejskich tworzą przestrzeń do działalności i do samorealizacji. Myślę, że jest to bardzo dobre miejsce, żeby zdobyć nowe umiejętności, nowe kompetencje, by mieć okazję do inspirujących rozmów, a wreszcie odczuwać satysfakcję i radość ze wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Nie mam wątpliwości, że jesteście inspiracją nie tylko dla mam, sióstr i koleżanek, ale także dla wielu panów – dodała.

         I Forum Kół Gospodyń Miejskich było podsumowaniem projektu „Piękna Lubelska”. W ramach projektu „Zosie Samosie” odwiedziły miasta w województwie liczące do 20 tys. mieszkańców, starając się zainteresować kobiety tworzeniem kół gospodyń miejskich.

         W trakcie Forum był czas na prezentacje kilku kół gospodyń oraz zaproszenie do wymiany doświadczeń i współpracy. W programie spotkania była projekcja filmowego przesłania na temat siły kobiet i motywacji do działania. Prezentację przygotowała psycholog Jolanta Dywańska. Gospodarowania czasem uczyli pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury: Renata Jakimiuk i Dawid Marzec, natomiast Bogdan Smolik zaprezentował wiersz „Zośki”. Odbył się również mini-koncert Piotra Selima z zespołem. O wykorzystaniu elementów regionalnych w kreowaniu wizerunku opowiedziała Barbara Chwesiuk – projektantka mody, właścicielka firmy „Bialcon”.

         Powodzeniem zakończył się pokaz mody firmy „Bialcon”, w roli modelek wystąpiły gospodynie spotkania: Zosie Samosie.

         Na zakończenie do uczestników Forum dołączył prezydent Andrzej Duda, który tego dnia spotkał się z mieszkańcami powiatu włodawskiego.

forum 1 forum 2

forum 5

Joanna Szubstarska

Dodaj komentarz