zarząfd

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków SCW

W dniu 6 lutego 2019r.w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu we Włodawie odbyło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków SCW.

Zebrani na Zgromadzeniu Członkowie SCW  przyjęli  Sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2018r. jednogłośnie (do wglądu na www.wolontariat.wlodawa.eu ) i udzielili absolutorium Zarządowi.  Został również przyjęty Plan pracy Zarządu na 2019r.

Na nową  kadencję   2019-2021 ukonstytuował się NOWY ZARZĄD:

  1. Urszula Kazub – Prezes
  2. Elżbieta Bartosiak – Wiceprezes
  3. Monika Kędzierska – Wiceprezes
  4. Anna Pająk – Wiceprezes
  5. Joanna Uryniuk – Wiceprezes

Dotychczasowa  Prezes Zarządu SCW Krystyna Kończal  ze względów osobistych nie kandydowała.

W skład Komisji Rewizyjnej SCW weszli:

  1. Krystyna Młynarczyk – Przewodnicząca
  2. Agnieszka Czuj – Członek Komisji
  3. Elżbieta Sołoducha – Członek Komisji

 

DZIĘKUJEMY dotychczasowym Władzom SCW i GRATULUJEMY nowo wybranym!!!

kwiaty

Dodaj komentarz