Konkurs Stowarzyszenia „Lepsze Jutro”

Do 10 maja trwa konkurs, skierowany do dzieci do lat 15 i osób niepełnosprawnych bez ograniczenia wiekowego.

         Warunkiem udziału jest przesłanie:

– cyklu zdjęć (min. 3 szt. max 10 szt.) wykonanych przez dziecko lub osobę trzecią (w przypadku fotografii na której jest dziecko) pokazujących, jak ciekawie można spędzać czas w domu podczas izolacji ze względu na pandemię korona wirusa;

– krótkiego opisu sytuacji (może być opis jeden do wszystkich zdjęć);

– formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego konkursu.

         Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres stowarzyszenie.lepszejutro@interia.pl.

         Każdy uczestnik konkursu może zgłosić min. 3 zdjęcia, a max. 30 zdjęć zgrupowanych w 3 cykle tematyczne.

         Wszystkie zdjęcia zostaną opublikowane w postaci prezentacji multimedialnych w portalu Facebook, na stronie Organizatora. Internauci będą mieli możliwość głosowania na najciekawszą prezentację do 19 maja 2020 r. godz. 12:00

         Przyznane zostaną nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz drobne upominki dla uczestników. Dodatkowo Organizator ufunduje nagrodę Grand Prix dla zdjęcia wybranego przez głosowanie internautów.

         Wręczenie nagród nastąpi 1 czerwca 2020 r. (Dzień Dziecka ) podczas spotkania integracyjnego (w przypadku zniesienia ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa) lub nagrody zostaną dostarczone do domów uczestników przez animatora bądź pocztą (z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa).

plakat-konkurs-koronawirus

Joanna Szubstarska

Dodaj komentarz