malawolprzed

PRZEDSZKOLNY WOLONTARIAT

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,  lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

wolprzed

 

Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie również pragnie dzielić się z innymi swoim czasem i bezinteresownie pomagać tym, którzy potrzebują naszego wsparcia.

Cele Przedszkolnego Wolontariatu:

  • rozwijanie wśród dzieci postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby przedszkolnego i lokalnego środowiska,
  • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
  • kształtowanie postaw altruistycznych, empatii i solidarności,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych,
  • umożliwianie dzieciom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.

Nasi mali wolontariusze i ich rodzice wspierają różnego rodzaju akcje charytatywne m.in.: „Szlachetna paczka”, „Pola nadziei”, „Wkręć się w pomaganie”, „Nie wykręcaj się, pomóż chorym dzieciom”.

Koordynatorem Przedszkolnego Wolontariatu jest Pani Dorota Winiarczyk.

Dodaj komentarz