projektNGOUM

Spotkanie w Urzędzie Miasta

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie związane z tworzeniem programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa na rok 2020. Spotkanie odbędzie się 16 września o godz. 13 w sali 26 UM.

Organizacje pozarządowe mają możliwość składania informacji o zadaniach ze sfery zadań publicznych planowanych do realizacji w roku 2020 z udziałem środków finansowych z budżetu miasta – do sekretariatu Urzędu Miejskiego we Włodawie w terminie do dnia 23.09.2019 r. Informacja powinna zawierać krótki opis zadania, oszacowany koszt realizacji, wskazanie celu publicznego, który powinien być osiągnięty oraz termin realizacji. Pisma złożone przez organizacje pozarządowe mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią wniosku do budżetu. Pozwolą one na zapoznanie się z kierunkami planowanych działań i – w miarę możliwości – mogą być uwzględnione przy konstruowaniu preliminarza na rok 2020 w ramach projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oraz projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2020.

Joanna Szubstarska

Dodaj komentarz