do-wpisow

Spotkanie konsultacyjne i szkolenie

         12 lutego 2019 roku Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zorganizowało spotkanie w ramach zadania Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Centrum przy ul. Szkolnej 7, uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obecne były m.in. osoby z Centrum Wolontariatu, Kół Gospodyń Wiejskich, m.in. z Suchawy, Koła Gospodyń Miejskich „Zosie Samosie”, Poleskiego Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Nasz Dom” z Różanki i Towarzystwa Muzyki Chóralnej „Vlodaviensis”.

            Spotkanie otworzyła Krystyna Kończal, która przedstawiła zaplanowane działania w 2019r. w zadaniu dofinansowanym przez Gminę Miejska Włodawa i Starostwo Powiatowe we Włodawie pn. Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

WCIiWOP proponuje spotkania konsultacyjne, doradztwo prawne i księgowe.

W zadaniu ujęliśmy także szkolenie dla przewodników turystycznych – mówiła K. Kończal – Okazało się, że jest taka potrzeba, a pomysł wyszedł od Mieczysława Tokarskiego. Będzie to oddzielne zadanie, ogłoszone przez Urząd Miasta. Złożyliśmy propozycję wsparcia tego zadania w starostwie.

            Prowadząca spotkanie zachęciła do składania propozycji tematów na kolejne spotkania konsultacyjne organizacji pozarządowych.

            Krystyna Kończal podziękowała za współpracę w jej 11-letnim okresie prowadzenia Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Obiecała dalszą swoją pomoc    w realizacji zadań Centrum.

            W dalszej części spotkania, z udziałem przedstawicieli Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, odbyło się szkolenie nt. konkursu grantowego „Lubelskie Lokalnie. Mikrodotacje FIO 3”.

Szkolenie poprowadzili: Wojciech Dec i Bogusław Misiak oraz Justyna Spryszak. Konkurs został ogłoszony przez Związek oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

            Planowany harmonogram konkursu na mikrodotacje w 2019 r.: 1 – 22 luty 2019 r. – szkolenia dla beneficjentów konkursu na mikrodotacje, 1 – 28 luty 2019 r. – nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje, 1 marca – 30 kwietnia 2019 r. – ocena wniosków i podpisanie umów z beneficjentami, 1 maja – 30 września 2019 r. – realizacja działań.

Projekt, dzięki lokalnym animatorom, przebiega sprawnie – zauważyli prelegenci – Jest to jego trzecia edycja, mamy doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów. Poinformowali, że jest to konkurs skierowany do młodych organizacji: spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, grup samopomocowych i nieformalnych. Zaoferowali pomoc w uzupełnianiu wniosków, udostępniając kontakty mailowe.

             W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, a także na rozwój młodych organizacji pozarządowych, zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego. O dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.

            Prelegenci zachęcali do zapoznania się z regulaminem konkursu grantowego:

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/upload/files/Regulamin%20FIO%202019%283%29.pdf

DSC_2827

DSC_2830

DSC_2832 (2)

DSC_2836

DSC_2837

DSC_2845

DSC_2846

tekst i zdjęcia: Joanna Szubstarska

Dodaj komentarz