bez-tytulu

Akcja promująca działalność wolontariatu dla mieszkańców Włodawy

Zadanie Akcja promująca działalność wolontariatu dla mieszkańców Włodawy to cykl działań, celem których była promocja przedsięwzięć wolontarystycznych realizowanych na terenie naszego miasta oraz pokazanie różnych form wolontariatu i zachęcenie wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, do włączania się w takie działania. 

Zadanie było realizowane w dniach od 3 do 21 grudnia 2018r.

W ramach akcji odbyły się spotkania w szkołach, spotkania z ciekawymi ludźmi zaangażowanymi w wolontariat krajowy i międzynarodowy, prelekcje.

Uczestnicy spotkań otrzymali gadżety z nadrukiem logo stowarzyszenia jako trwały element przypominający o Centrum Wolontariatu funkcjonującym w naszym mieście.

Bardzo głośnym echem odbiło się spotkanie w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza z Laureatem nagrody Vertatis Splendor ks. Mieczysławem Puzewiczem, który organizuje programy pomocy między innymi bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, powodzianom, młodzieży

w schroniskach dla nieletnich – m.in. w ramach kampanii „Budujcie Cywilizację Miłości”. Ks. Puzewicz jest też organizatorem m.in. pomocy dla powodzian w Serbii, domu dla uchodźców w Brześciu na Białorusi, jadłodajni i ambulatorium dla bezdomnych w Lublinie.

Był inicjatorem m.in. funduszu stypendialnego dla młodzieży z terenów powodziowych, pomocy dla uchodźców w obozach na terenie Kurdystanu czy pomysłodawcą akcji „Dar życia” – na rzecz przekazywania tkanek i narządów do przeszczepów.

Swoim doświadczeniem, przygodą, jak niektórzy określali, podzielili się również prelegenci

dr Piotr Gawryszczak – Wojewódzki Komendant OHP  w Lublinie i ks. Dariusz Parafiniuk.

Komendant OHP zachęcał  do aktywizacji przez wolontariat. Opowiedział o pracy wolontarystycznej na wschodzie, o poszukiwaniu, sprzątaniu i przywracaniu godności polskim cmentarzom za wschodnią granicą naszego państwa.

Ks. Dziekan Dariusz Parafiniuk – koordynator Parafialnego Zespołu Caritas przedstawił zasady działania  wdrażanego w naszym mieście programu „ Spiżarnia Caritas”, zachęcał do włączania się, do podarowania choćby jednej godziny w tygodniu swojego wolnego czasu dla idei wolontariatu.

Zorganizowane zostały również spotkania dla młodzieży uczącej się w Branżowej Szkole I stopnia we Włodawie, ZSZ i  II LO im. Modrzewskiego oraz dla dzieci i młodzieży mieszkającej w internacie SOSW we Włodawie Zajęcia prowadziły Monika Kędzierska i Krystyna Kończal.

Wszyscy prelegenci podkreślali korzyści i wartości płynące z zaangażowania w działania wolontarystyczne.

Uczestnicy spotkań podkreślali swoje zainteresowanie. Wyrażali też zadowolenie z przedstawienia im całej platformy możliwości działań jak również miejsc, gdzie we Włodawie można takie działania podjąć.

Zadanie zostało sfinansowane przez Gminę Miejską Włodawa oraz ze środków własnych Stowarzyszenie w tym pracę wolontarystyczną wolontariuszy i członków SCW pracujących społecznie.

IMG_5247

IMG_5248
IMG_5251

IMG_5253

IMG_5258

IMG_5262

wolontariat

wolontariat3

wolontariat4

wolontariat5

wolontariat6

wolontariat7

Dodaj komentarz