Niosą pomoc, radość, nadzieję, niosą dobro

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia były zwieńczeniem działań Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie. Stowarzyszenie działa od 2007 roku i od tego czasu ugruntował się wolontariat szkolny, akcyjny, nauczycielski, a także – w szerokim zakresie – wspieranie organizacji pozarządowych. Celem działania Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie jest promocja idei wolontariatu, działań wolontarystycznych, a także obalanie mitów na temat wolontariatu.

Podziękowania i słowa uznania dla działań wolontariuszy zostały wygłoszone w sali Szkoły Podstawowej Nr 3. Obchody rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy zmarłego 1 grudnia o. Józefa Gołębiowskiego, paulina posługującego w parafii pw. św. Ludwika we Włodawie, kapelana w szpitalu i hospicjum. Spotkanie otworzyła Krystyna Kończal, prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, która zwróciła uwagę na fakt, że w dzisiejszym świecie nie jest łatwo być wolontariuszem. „Dużo się mówi o złej woli, obojętności, egoizmie, zamknięciu na innych. A jednak, mimo tych przygnębiających i pesymistycznych opinii znajdujemy niezbite dowody świadczące o tym, że tuż obok nas, w naszym środowisku, działają wspaniali ludzie – wolontariusze – mówiła. – Są bardzo odpowiedzialnymi młodymi ludźmi o różnorodnych zainteresowaniach, nie mający zbyt wiele wolnego czasu, a mimo to osiągający wspaniałe wyniki w nauce. Dzięki nim spełniają się wielu osobom marzenia o tolerancji, integracji i zrozumieniu. Niosą pomoc, radość, nadzieję, niosą dobro, nie żądając w zamian niczego”.

Słowa podziękowania wyraził gospodarz miejsca, dyrektor Szkoły Nr 3, Janusz Korneluk: „W tej szkole już dawno rozpoczynaliśmy pierwszy wolontariat, jeden z pierwszych w szkole podstawowej. Wówczas kuratorium oświaty wyrażało zdziwienie wobec faktu, że rozwija się wolontariat hospicyjny. Widząc dziś naszych absolwentów, można powiedzieć, że ta praca nie poszła na marne”.

Obecny na uroczystości wicestarosta Adam Panasiuk podziękował wolontariuszom za ich pracę. „Mam świadomość, że przy organizacji wielu różnych imprez czy uroczystości jest wielu wolontariuszy; czasem nie ma czasu na to, aby się zatrzymać, porozmawiać, podziękować. Cieszę się, że w świecie, gdzie rządzą wartości materialne, jest tak wielu, którzy odsuwają materializm na bok i potrafią razem coś robić”. W trakcie spotkania młodzież pod kierunkiem Elżbiety Radczuk przekazała zebranym drobne upominki: „iskierkę dobra”.

W kolejnej części uroczystości godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie otrzymała Halina Pytko. O pani Pytko opowiedziała Krystyna Kończal: „Była wśród członków- założycieli Stowarzyszenia, od początku wprowadzała nas w tajniki wolontariatu nauczycielskiego, którego była koordynatorem do 2013 roku. Jest inicjatorką działań wolontarystycnzych na rzecz pomocy uczniom włodawskich szkół. Od 2005, zanim powstało Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, pani Halina taką pracę wykonywała: pozyskała salki starej plebanii i przystosowała do potrzeb bezpłatnych korepetycji. Halina zachęcała nauczycieli do włączenia się w program, tworzyła plan dla nauczycieli, zachęcała uczniów do korzystania. Podczas X Gali Barwy Wolontariatu w Lublinie w 2009 roku otrzymała wyróżnienie w kategorii „Edukacja”, w 2011 roku podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza we Włodawie otrzymała tytuł Przyjaciela Wolontariatu. Realizuje nadal działania wolontarystyczne, np. pomagając rodzinie niepełnosprawnego dziecka. Chętnie służy radą, jest osobą otwartą i bardzo zacną”.

 

Doceniono i wyróżniono również Bogusławę Górską, znaną z inicjowania i realizacji wielu pomysłów na rzecz dzieci. Wniosła do życia mieszkańców m.in. pomysł akcji „Złotówka na Gwiazdkę”. Jest organizatorką „Nocy z Andersenem”, koordynatorką ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, organizatorką akcji „Aktywne podwórko”, organizatorką kina letniego dla dzieci i bezpłatnych ferii zimowych dla najmłodszych. Uhonorowana została, wraz z mężem, tytułem Wolontariusza Roku Lubelszczyzny (2012). Została też uhonorowana nagrodą MEN, a także przez Fundację ABC XXI wieku. Jest laureatką plebiscytu Włodawianin Roku 2015.

Godnością honorowego członka Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie została wyróżniona Jolanta Potapczuk, aktualnie mieszkająca poza Włodawą. Przez 5 lat była wiceprezesem Stowarzyszenia, zaznaczając się głównie w akcjach na rzecz ochrony środowiska, profilaktyki oraz pomocy uczniom, którzy mieli problemy w nauce.

 

Wyróżnione zostały Koordynatorki Szkolnych Klubów Wolontariusza i Szkolnego Koła Caritas

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 – Bożena Nilipiuk i Ewelina Komaszewska-Krywicka
  2. Publiczne Gimnazjum nr 1 – Teresa Szczygielska
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 – Elżbieta Radczuk
  4. Publiczne Gimnazjum nr 2 – Dorota Kieloch i Agnieszka Pawluk
  5. I Liceum Ogólnokształcące – Renata Sidoruk
  6. II Liceum Ogólnokształcące – Agnieszka Czuj
  7. Specjalny Szkolny Ośrodek-Wychowawczy – Agnieszka Staniak
  8. Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Diana Łubkowska
  9. Koordynator Wolontariatu Nauczycielskiego – Iwona Korzeniewska
  10. Lider Akcji Szlachetna Paczka – Elżbieta Bartosiak

 

Krystyna Kończal, przekazując licznie zebranym wolontariuszom ze szkolnych kół wolontariatu i Caritas opaski odblaskowe z napisem „Wolontariat jest dobry”, mówiła: „Bądźcie na co dzień takim odblaskiem bezinteresowności i uczciwości. Niech odbija się od was i promienieje na innych blask miłości bliźniego”.

Ostatnim punktem obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza we Włodawie była Msza św. w kościele pw. św. Ludwika. O. Łukasz porównał wolontariuszy do ludzi, którzy wnieśli do świątyni, gdzie nauczał Jezus, sparaliżowanego na łożu. „Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa” (Łk 5,19).

Każda akcja we Włodawie opiera się na wolontariuszach, głównie młodzieży skupionej w Kole Caritas i Szkolnych Klubach Wolontariatu, a ich liczba wciąż wzrasta.

 

Joanna Szubstarska

One thought on “Niosą pomoc, radość, nadzieję, niosą dobro

Dodaj komentarz