Bez-tytułu

Parę słów o naszym świętowaniu, czyli Międzynarodowy Dzień Wolontariusza we Włodawie

 

Działania na rzecz godności innych

         5 grudnia obchody swojego dnia wolontariusze rozpoczęli uczestnictwem we Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Dalsza część uroczystości odbyła się w parafialnej sali wielofunkcyjnej. Były podziękowania, prelekcje i poczęstunek.

         Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie w partnerstwie z Młodzieżowym Centrum Kariery  OHP we Włodawie      i Kołem Gospodyń Wiejskich w Susznie.

Patronat honorowy objęli: Andrzej Romańczuk – starosta włodawski i Wiesław Muszyński – burmistrz Włodawy. Spotkanie prowadzili: Urszula Kazub i Janusz Kloc.

          Eucharystię sprawowali: ks. Dziekan Dariusz Parafiniuk, proboszcz parafii NSJ, o. Łukasz Biedalak, paulin z parafii św. Ludwika i ks. Mieczysław Puzewicz, współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie, laureat drugiej edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. św. Jana Pawła II „Veritatis Splendor”.

Ks. M. Puzewicz wyraził uznanie za prowadzenie we Włodawie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Zwracając się do młodzieży stwierdził, że mają przy sobie to wszystko, co jest potrzebne, aby być dobrymi wolontariuszami.

Po pierwsze, każdy wolontariusz ma oczy. Dzięki temu dostrzega innych – mówił. Kapłan przytoczył przypowieść o dobrym Samarytaninie i wskazał, że w służbie drugiemu człowiekowi pomaga umiejętność patrzenia.  Trzeba zobaczyć, gdy ktoś jest w gorszej sytuacji – kontynuował. – Apeluję do was: jeśli chcecie być dobrymi wolontariuszami, miejcie otwarte oczy, które dostrzegą problemy blisko was               i potrzeby ludzi, którzy mieszkają daleko. O tych ostatnich dowiadujemy się przecież z Internetu. Ks. Puzewicz mówił też o uszach, które pozwolą usłyszeć głosy potrzebujących.  Kiedy jestem w szpitalu, nie mogę przywrócić chorym zdrowia, ale mogę wysłuchać ich skarg i cierpienia – w ten sposób kaznodzieja odwołał się do własnego doświadczenia służby w szpitalu i więzieniu.  W więzieniach wsłuchuję się w ból osób tam przebywających. Zwracając się do młodzieży, kapłan skierował słowa:  Prosiłbym was, abyście słuchali tego, co ludzie mówią. Wasi koledzy też mogą mieć swoje dramaty. Trzeba o nich usłyszeć i zareagować. Kaznodzieja wskazał również na uśmiech, dobre słowo, gotowe do pomocy ręce i nogi, które mają być wykorzystywane w służbie drugiemu człowiekowi.

         Dalsza część uroczystości odbyła się w sali przy kościele. Podziękowania wolontariuszom złożyli m.in.: Krystyna Kończal – prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Andrzej Romańczuk – starosta włodawski i Agata Zakrzewska w imieniu burmistrza Wiesława Muszyńskiego oraz Edward Łągwa prezes Stowarzyszenia „Renovabis”, Podziękowania popłynęły do nauczycieli, zaangażowanych w bezpłatne udzielanie korepetycji oraz pomoc w sprzątaniu cmentarzy. W 2018 r. w pracy z młodzieżą wyróżnili się nauczycieli koordantorów: Bożena Nilipiuk, Monika Zguczyńska, Ewelina Komaszewska-Krywicka, Elżbieta Radczuk, Agnieszka Czuj, Teresa Szczygielska, Dorota Kieloch, Katarzyna Marcinek, Agnieszka Staniak,  Marta Olszewska, Aneta Tułacz, Diana Łubkowska.

         Swoim doświadczeniem pracy wolontarystycznej  podzielili się goście z Lublina: ks. M. Puzewicz, Justyna Orłowska – prezes Centrum Wolontariatu, dr Piotr Gawryszczak – wojewódzki komendant OHP oraz ks. D. Parafinuk – koordynator zespołu „Caritas”, działającego przy parafii NSJ we Włodawie.

          To, co robimy dla tych, którzy są smutni, chorzy, osamotnieni to działania na rzecz ich godności – mówił ks. M. Puzewicz. – Gdy idziemy do kogoś, to podkreślamy, że jest godny naszej obecności i naszego czasu. Trzeba zaczynać od tego, aby zauważyć osoby obok pas i zrobić pierwszy krok w kierunku pomocy. Podejść do kogoś potrzebującego, a następne kroki będą łatwiejsze do wykonania.

         W podobnych słowach o zaangażowaniu w służbę drugiemu człowiekowi mówiła Justyna Orłowska z CW z Lublina. Dodała, że dzięki wolontariatowi budujemy relacje z drugim człowiekiem, ponadto – kształtujemy swoją osobowość i nasze kompetencje.

         Na  fakt, że warto być aktywnym, zwrócił uwagę P. Gawryszczak.. Opowiedział o projektach realizowanych w OHP, m.in. o porządkowaniu miejsc pamięci na dawnych kresach wschodnich. – Poszliśmy w kierunku historii i poszukiwania miejsc na wschodzie Europy, które są opuszczone i zaniedbane – mówił.

Swoje słowo skierował również do uczestników spotkania gospodarz miejsca ks. Dziekan Dariusz Parafiniuk, który poinformował o działalności Punktu Caritas , realizującego program „ Spiżarnia Caritas”, wspierającego najuboższe rodziny z terenu miasta i powiatu.

         Prowadzący spotkanie  Janusz Kloc podsumował: „Dziękujemy i za to, że bierzecie odpowiedzialność za podejmowane działania”.

         W części artystycznej wystąpiła Alicja Karpiuk oraz chór „Gaudeamus”, pod opieką Renaty Ślązak i Małgorzaty Błażejczyk.

         Na zakończenie była niespodzianka w postaci poczęstunku, przygotowanego przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce pod opieką Emilii Litaszewskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Susznie reprezentowane przez Zofię Radloff i Ewę Ozimek.

D-W-2018 (2)

Joanna Szubstarska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii na facebook —->KLIKNIJ

do-wpisow

III spotkanie konsultacyjne NGO

         19 listopada odbyło się III spotkanie konsultacyjne ngo, organizowane w ramach Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Spotkanie, z udziałem kilkunastu członków zrzeszonych w organizacjach ngo, otworzyła Krystyna Kończal – prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie.

         Gościem spotkania była Aleksandra Iwańska-Figura, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ze Świdnika. Jej prelekcja dotyczyła tworzenia spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych.

         Ustawa o spółdzielniach socjalnych funkcjonuje od przeszło 10 lat. Pozwala na tworzenie spółdzielni socjalnych, które łączą cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Spółdzielnie działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych, np. bezrobotnych czy niepełnosprawnych. Na początku mogły być powoływane do życia tylko przez osoby wykluczone, z czasem przepisy zaczęto liberalizować, a od 2009 r. spółdzielnie socjalne mogą zakładać organizacje pozarządowe. Od 31 marca 2018 r. do założenia spółdzielni socjalnej potrzebne są trzy osoby. Spółdzielnie zakładają osoby fizyczne lub osoby prawne (w tym ngo).

         Goszcząca we Włodawie prelegentka zachęcała uczestników spotkania do skorzystania ze wsparcia, jakie oferuje jej stowarzyszenie, odnośnie przygotowania do zakładania spółdzielni lub przedsiębiorstwa socjalnego. Na jedno miejsce pracy, jak wskazała, które zostanie utworzone w ramach spółdzielni, przekazywana jest dotacja w wysokości 15 tys. zł, „na start”. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na tzn. remont lokalu, wyposażenie, zakup samochodu czy pomoc księgową. Maksymalnie można uzyskać 120 tys. zł. Nabór wniosków odbywa się do końca grudnia tego roku i w tym czasie można skorzystać z pomocy doradcy zawodowego. Pomoże on np. przy przygotowaniu biznesplanu i dokumentacji niezbędnej do rejestracji w KRS. Dzięki złożonemu wnioskowi, przedsiębiorstwo miałoby szansę zacząć funkcjonować już w marcu przyszłego roku.

         Wśród uczestników poniedziałkowego spotkania były osoby, które rozważają utworzenie spółdzielni socjalnej. Padły m.in. propozycje utworzenia jadłodajni i w ten sposób wspomożenia osób uboższych, chorych i seniorów. Byłaby możliwość dowozu posiłków do domów.

         Obecny na spotkaniu Rafał Rędziniak podzielił się swoim doświadczeniem prowadzenia spółdzielni, która na terenie miasta funkcjonuje z powodzeniem już 5 lat. Proponował, aby osoby chcące założyć spółdzielnię skupiły się na jednym rodzaju działalności.

         W czasie spotkania pytano m.in. o możliwość przekształcenia działającego już stowarzyszenia w spółdzielnię. Na wskazywane przez uczestników wątpliwości i pytania odpowiadała Aleksandra Iwańska-Figura, zachęcając do współpracy.

P1010629

P1010631 (2)

P1010633

P1010634 (2)

P1010635 (2)

P1010637

Tekst i zdjęcia: Joanna Szubstarska